Генномодифікована пропаганда

З задоволенням спостерігаю, як вже третій день прокачують
нового ГМО фейка: "По заданию США: Украина кормит Европу ГМО-отбросами".

Ще
зовсім недавно пропагандони розкручували листа від Центру генетичних досліджень Шведського університета сільськогосподарських культур, де ректор Lisa Sennerby Forsse консультує Клімкіна, як грамотно провести расово-генетичну чистку українців.

Цього разу

це лист нібито від організації The Agricultural and Rural Convention ARC2020 , яка попереджає Брюссель, що в Україні вирощують сільськогосподарські культури, а саме ячмінь, кукурудзу і пшеницю, які генетично модифіковані за допомогою
раніше невідомих (цитую) Transforming DNA. І ці культури буцім-то змінили свої якості. Вживання такої продукції дуже небезпечне і може викликати (перераховую): різке зниження імунітету, розвитку вад внутрішніх органів, включаючи рак, жіночого і чоловічого безпліддя, розумової деградації, завчасного старіння, патологічної спадковості, підвищеної чутливості до алергенів.

Організація вимагає від Європи заборонити імпорт сільськогосподарської продукції з України і дослідити Transforming DNA, що застосовується в українській продукції і її вплив на здоров”я людини. За наявною у організації інформаціїєю, ці трансгени виробляє Монсанта.

Почнем з того, що саме формулювання, що ніби-то в українській продукції знайшли невідому раніше Transforming DNA – смішне. Якщо це взагалі невідомі раніше конструкції, то їх можна знайти, лише повністю прочитавши геноми і то, не факт. Це дуже нетривіальна задача. Наразі геном пшениці (один) тільки-тільки приблизно зібрали до купи і написали про це в Нейчур. Дослідження якісних змін внаслідок трансформації не менш складна задача.

Наявна швидка аналітика дозволяє знайти тільки раніше відомі Transforming DNA. Я вже не кажу, що формулювання Transforming DNA в такому контексті непідходящий термін. Щодо наслідків вживання: досі науці невідомо, щоб вживання будь-яких ГМО призводило до перерахованих наслідків для здоров”я.

Насправді я можу уявити такий лист від подібної організації, як переймається органік. Але вирішила придивитись уважніше.
Цей лист прокачується разом з
фейковим листом від Діка Дурбіна. Дивимось на підписи

Підпис Marco Schlüter
копія звідси

Підпис Susan(n)e Løgstrup
копія звідси плюс помилка в імені.

А от підпис Jochen Fritz упс…генномодифікований. Оригінальний органік
підпис тут.

Їжте, не обляпайтесь.________________________________________
______________________________________

С удовольствием наблюдаю, как уже третий день прокачивают
новый ГМО-фейк: "По заданию США: Украина кормит Европу ГМО-отбросами".

Еще
совсем недавно пропагандоны раскручивали письмо от Центра генетических исследований Шведского университета сельскохозяйственных культур, где ректор Lisa Sennerby Forsse консультирует Климкина, как грамотно провести расово-генетическую чистку украинский.

На этот раз

это письмо якобы от организации The Agricultural and Rural Convention ARC2020, которая предупреждает Брюссель, что в Украине выращивают сельскохозяйственные культуры, а именно ячмень, кукурузу и пшеницу, которые генетически модифицированы с помощью
ранее неизвестных (цитирую) Transforming DNA. И эти культуры вроде бы изменили свои качества. Употребление такой продукции очень опасно и может вызвать (перечисляю): резкое уменьшение иммунитета, развитие пороков внутренних органов, включая рак, женское и мужское бесплодие, умственную деградацию, преждевременное старение, патологическую наследственность, повышенную чувствительность к аллергенам.

Организация требует от Европы запретить импорт сельскохозяйственной продукции из Украины и исследовать Transforming DNA, что применяется в украинской продукции и ее влияние на здоровье человека. По имеющейся у организации информации, эти трансгены производит Монсанта.

Начнем с того, что сама формулировка, что будто бы в украинском продукции нашли неизвестную ранее Transforming DNA – смешная. Если это вообще неизвестные ранее конструкции, то их можно найти только полностью прочитав геномы и то, не факт. Это очень нетривиальная задача. Сейчас геном пшеницы (один) только что примерно собрали в кучу и написали об этом в Нэйчур. Исследование качественных изменений в результате трансформации не менее сложная задача.

Имеющаяся быстрая аналитика позволяет найти только ранее известные Transforming DNA. Я уже не говорю, что формулировка Transforming DNA в таком контексте неподходящий термин. О последствиях употребления: до сих пор науке неизвестно, чтобы употребление любых ГМО приводило к перечисленным последствиям для здоровья.

На самом деле я могу представить такое письмо от подобной организации, которая продвигает органик. Но решила присмотреться внимательнее.
Это письмо прокачивается вместе с
фейковым письмом от Дика Дурбина. Смотрим на подписи:

Подпись Marco Schlüter
копия отсюда.

Подпись Susan(n)e Løgstrup
копия отсюда плюс ошибка в имени.

А вот подпись Jochen Fritz упс…генномодифицированная. Оригинальная органик
подпись здесь.

Ешьте, не обляпайтесь.

Advertisements

Соціофізика.

Газети пишуть,
Новосибирские генетики ищут противоядие от «цветных революций» . Анонсував майбутні пошуки протиотрути директор Інституту цитології і генетики Микола Колчанов. Отже, цитологія і генетика на службі державі. Зубоскалити на тему генної модифікації населення не будем. Це тільки частково смішна тема. Натомість я спробувала реконструювати хід думок.

Біологія вже не раз втрачала цноту в політичній боротьбі. Зовсім недавно вляпалась в соціальний дарвінізм. Цього разу вона спробує це зробити в компанії фізиків і математиків.

У академіка Колчанова, крім мирного моделювання рослинних меристем, в анамнезі
міждисциплінарний грант "Исследование закономерностей и тенденций развития самоорганизующихся систем на примере веб-пространства и биологических сообществ", блок2. В цьому блоці відповідальний академік Колчанов, поміж інших питань, переймається інформаційною безпекою в соціальних мережах, які мають багато подібних рис з живими системами в природі. Порівнюються різноманітні інформаційні системи- мови, генетичні тексти, біологічні угрупування і контенти сайтів.

В цьому місці варто зробити ліричній відступ і познайомити з відносно новим науковим напрямком, який називається
соціофізика. Соціофізика народилась приблизно років 40 тому, але справжнього розквіту досягла тільки зараз. Ідея полягає в тому, щоб прикласти фізичні закони до соціуму і подивитись, чи нема там чогось спільного і, якщо є, то спробувати поманіпулювати. Один з піонерів соціофізики –
Serge Galam, фізик, але придивився до людішок, а вони ведуть себе як атоми. Хаотично рухаються, обмінюються думками, формують кластери (коллективні фази), або залишаються собі на умі (індивідуальні фази) і так далі. Цей процес можна якось математично обгрунтувати, тому більшість статей на тему соціофізики –
це суровий фіз-мат: рівняння Фоккера-Планка, рівняння Больцмана, модель Курамото, пряме Монте-Карло моделювання. Кому цього супчику замало, той додає ще теорію ігор.

Ідея більшості статей полягає в тому, аби збагнути, як формується громадська думка і
чи можна нею управляти і якщо можливо, то як. Є люди які сурово дотримуються своїх оман, є такі, що можуть змінити думку, є такі, які можуть толерувати іншу, насолоджуючись компромісом, є такі, яку цю думку формують, а є такі, які просто її розповсюджують.

Звісно, в цій картині не вистачає головного – спілкування. Оскільки найголовніше в підтриманні ідеї в суспільстві – це обмін думками з сородичами. Отже, ми бачим, що вхідних елементів не так вже й багато, але це все породжує дуже складну динамічні систему. Не треба бути фізиком або математиком, достатньо бути досвідченим завсідником соціальних мереж, аби збагнути, що у нас є всі складові і поживне середовище для формування і розповсюдження будь-якої громадської думки. От знати б як точно вона формується і розповсюджується. Як мені здалось, поки все це в стадії розглядання бактерій під мікроскопом, до того ж під
прискіпливим критичним наглядом колег.

Повернемось до наших баранів. Що б ви зробили, якби вам треба було б зупинити поширення якоїсь ідеї? Ну, нехай це буде "помаранчова революція". А ви генетик. Уявляєте собі, що ось це інтернет-болото, первинний бульйон, там є якісь точки кристалізації неприємної вам думки (трендсеттери), навколо них формуються комьюніті по інтересам. Для певності можна дослідити ці кластери і математично описати. Вангую, що єдине що запропонується, то це завадити формуванню таких гуртків по інтересам.
Цікаво буде подивитись на реалізацію.

Мало не забула. Пряме Монте-Карло моделювання
показало , що a closed community has to evolve either to a dictatorship or a stalemate state (inability to take any common decision). A common decision can be taken in a "democratic way" only by an open community.

Побажаємо новосибірським генетикам успіху.________________________________________
_________________________

Газеты пишут,
Новосибирские генетики ищут противоядие от «цветных революций» . Анонсировал будущие поиски противояния директор Института цитологии и генетики Николай Колчанов. Итак, цитология и генетика на службе государству. Зубоскалить на тему генной модификации населения не будем. Это только частично смешная тема. Вместо этого я попыталась реконструировать ход мыслей.

Биология уже не раз теряла девственность в политической борьбе. Совсем недавно вляпалась в социальный дарвинизм. На этот раз она попытается это сделать в компании физиков и математиков.У академика Колчанова, кроме мирного моделирования растительных меристем, в анамнезе
междисциплинарный грант "Исследование закономерностей и тенденций развития самоорганизующихся систем на примере веб-пространства и биологических сообществ", блок2. В этом блоке ответственный академик Колчанов, помимо других вопросов, занимался информационной безопасностью в социальных сетях, которые имеют много сходных черт с живыми системами в природе. Сравнивались различные информационные системы- языки, генетические тексты, биологические сообщества и контенты сайтов.

В этом месте стоит сделать лирическое отступление и познакомить с относительно новым научным направлением, которое называется
социофизика. Социофизика родилась примерно лет 40 назад, но настоящего расцвета достигла только сейчас. Идея заключается в том, чтобы приложить физические законы к социуму и посмотреть, нет ли там чего-то общего и, если есть, то попробовать поманипулировать. Один из пионеров социофизики –
Serge Galam, физик, но посмотрел на людишек, а они ведут себя как атомы. Хаотично движутся, обмениваются мнениями, формируют кластеры (коллективные фазы), либо остаются себе на уме (индивидуальные фазы) и так далее. Этот процесс можно как-то математически обосновать, поэтому большинство статей на тему социофизики – это
суровый физ-мат: уравнение Фоккера-Планка, уравнение Больцмана, модель Курамото, прямое Монте-Карло моделирования. Кому этого супчика мало, то добавляет еще теорию игр.

Идея большинства статей состоит в том, чтобы понять, как формируется общественное мнение и
можно ли им управлять и если возможно, то как. Есть люди, которые строго придерживаются своих заблуждений, есть такие, которые могут изменить мнение, есть такие, которые могут терпеть другие мнения, наслаждаясь компромиссом, есть такие, которые это мнение формируют, а есть такие, которые просто его распространяют.

Конечно, в этой картине не хватает главного – общения. Поскольку самое главное в поддержании идеи в обществе – это обмен мнениями с сородичами. Итак, мы видим, что входных элементов не так уж и много, но это все вместе формирует очень сложную динамическую систему. Не надо быть физиком или математиком, достаточно быть опытным завсегдатаем социальных сетей, чтобы понять, что у нас есть все составляющие и питательная среда для формирования и распространения любой общественной мысли. Вот знать бы как точно она формируется и распространяется. Как мне показалось, пока все это в стадии рассмотрения бактерий под микроскопом, к тому же под пристальным
критическим наблюдением коллег.

Вернемся к нашим баранам. Что бы вы сделали, если бы вам надо было бы остановить распространение какой-то идеи? Ну, пусть это будет "оранжевая революция". А вы генетик. Представляете себе, что вот это интернет-болото, первичный бульон, там есть какие-то точки кристаллизации неприятного вам мнения (трендсеттеры), вокруг них формируются комьюнити по интересам. Для уверенности можно исследовать эти кластеры и математически описать. Вангую, что единственное предложенное решение будет помешать формированию таких кружков по интересам.
Интересно будет посмотреть на реализацию.

Чуть не забыла. Прямое Монте-Карло моделирование
показало, что a closed community has to evolve either to a dictatorship or a stalemate state (inability to take any common decision). A common decision can be taken in a "democratic way" only by an open community.

Пожелаем новосибирским генетикам успеха.

В лісі здохли вовки

Щойно верховна рада Укрїни в першому читанні
прийняла поправки до
Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів".

Передбачається спрощення і регуляція ввезення
незареєстрованих ГМО та продукції, отриманої з використанням ГМО, призначених виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах або проведення державних апробацій (випробувань).

Може здійсниться мрія ідіота і Україна нарешті стане справжнім полігоном для тестування зловіщих мутантів.

Я давно казала, що найкраще, що може зробити Україна, це дозволити європейцям тестування ГМО у себе, оскільки тут в Європі серйозні проблеми з цим. Паралельно треба була б ще одна поправка: дозволити вчителям біології нагайку і паска і не випускати з школи жодного, хто не вивчив біологію. Дорослим пройти переатестацію і тільки після цього отримати допуск на голосування на виборах.

Передбачаю цікаві і неплідні дискусії в пресі. Також цією славною подією зацікавляться мутанти-пропагандони. Дістала попкорн і приготувалась.

________________________________________
_______________________________________

Только что Верховная Рада Украины в первом чтении приняла
поправки к
Закону Украины "О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов ".

Предусматривается упрощение и регуляция ввоза
незарегистрированных ГМО и продукции, полученной с использованием ГМО, предназначенных исключительно для научно-исследовательских целей в замкнутых и открытых системах или проведения государственных апробаций (испытаний).

Может осуществится мечта идиота и Украина наконец станет настоящим полигоном для тестирования зловещих мутантов.

Я давно говорила, что лучшее, что может сделать Украина, это позволить европейцам тестирования ГМО у себя, поскольку здесь в Европе с этим серьезные проблемы. Параллельно потребовалась бы еще одна поправка: разрешить учителям биологии плетку и ремень и не выпускать из школы ни одного, кто не изучил биологию. Взрослым пройти переаттестацию и только после этого получить допуск на голосование на выборах.

Предвижу интересные и бесплодные дискуссии в прессе. Также этим славным событием заинтересуются мутанты-пропагандоны. Достала попкорн и приготовилась.

Дещо про low-carb

Я саме завершила гігантські розкопки в геномі кукурудзи, тепер можу спуститись з небес на землю. Поговорим про низьковуглеводну дієту. Короткий інтернет серфінг показав, що є дві полярні думки. Перша – це панацея, друга – це зло. Істина, як завжди, посередині.

Перш ніж щось стверджувати про таку дієту, я спробувала сама один з її різновидів. З усіх моїх спроб це був мабуть найлегший і найпростіший шлях скинути зайву вагу. Результат: мінус 10 кіло за два місяці без відчуття голоду і якихось побічних ефектів.

Але, перш ніж радити щось комусь, розберемось трошки в цих дієтах, бо є низьковуглеводні дієти і низьковуглеводні дієти.

Ще десять років огляди медичної літератури ставили під сумнів ефективність цієї дієти в порівнянні з низькожировою. За останніх десять років кількість статей в пабмеді на цю тему вибухнула, але і там спостерігається "разброд і шатаніє". Ті, кому подобається така дієта, можуть знайти наукове
підтвердження її ефективності. Противники можуть почерпнути такі ж переконливі
аргументи проти. В офіційних рекомендаціях дієтичних асоціацій міцно затвердилась низькожирова і калорійно рестриктивна концепція, а щодо низьковуглеводної остаточного консенсусу ще нема, але таке враження, що
ось-ось буде. Тому що це працює, але, як завжди – бракує long-term studies і конкретних рекомендацій.

Отже, ми вживаємо три основних органічних груп поживних речовин: білки, жири і вуглеводи. Низьковуглеводні дієти передбачають зменшення кількості саме вуглеводів: оліго і полісахаридів. Далі дієти різняться в кількості білків, жирів і також варіюють в тому, що вважати низькими вуглеводами.

Найекстремальніший варіант: дуже низький вміст вуглеводів, незмінений вміст білків і багато жирів.

Така дієта ще називається
кетогенною і використовується як терапевтичних захід для зменшення припадків дитячої епілепсії, лікуванні синдрома Ретта, тощо. Один з варіантів цієї дієти, що рекламувалась для загального вжитку- дієта Аткінса.

Можливий механізм дії дієти полягає ось в чому: вже за декілька днів зменшення дієтарних вуглеводів резерви глюкози в організмі вичерпуються і їх не вистачає для продукції оксалоацетату, що необхідний для підтримки нормального окислення жирів в циклі Кребсу в мітохондріях. Грубо кажучи – не вистачає складових для ефективної роботи мотору.

З іншого боку, глюкози не вистачає також для мозку – а вона є основним "паливом" для його роботи. Мозок не може використовувати енергію жирів для роботи, бо жирні кислоти не долають гематоенцефалічний бар"єр. Тобто вже за декілька днів мозок починає волати, що йому треба альтернативне джерело енергії.

Оскільки у нас цикл Кребса пробуксовує, то в крові накопичується
ацетил-КоА (головне паливо для цього циклу, що утворюється переважно з жирів), який направляється в печінку і там йде в метаболітичний шлях, який називається цикл Лінена, де перетворюєється на ацетооцтову кислоту, яка, в свою чергу, метаболізується до β-гідроксимасляної кислоти та ацетону. Отже кетоновими тілами назвають три речі: ацетооцтову кислоту і те, що з неї утворюється: β-гідроксимасляну кислоту та ацетон. Цей процес називається кетогенез.

Ацетон видихується, спричинаючи характерний запах з рота, а кетонові тіла використовуються мозком як джерело енергії, перетворюючись там назад в ацетил-КоА і спалюючись в мітохондріях. Одночасно організм мобілізує жири для подальшого добування енергії і направляє їх в топку, причому побічний продукт мобілізації жирів – гліцерин, йде на синтез глюкози, яка також треба для того ж циклу Кребса, як ми вже вище розібрались. Для цього ж синтезу глюкози йдуть і білки, тобто деякі амінокислоти.

Що ми знаєм про цю дієту. Вона дійсно знижує вагу, не викликаючи відчуття голоду. Але наскільки ефективно? Запропонований критерій ефективності – зниження 10% ваги і утримання її протягом року. З цієї точки зору, кетогенна дієта швидко сприяє втраті 10% , але йо-йо ефект неминучий. Тому рекомендують тривалі перерви між кетогенними дієтами з дотриманням середземноморської.

Тепер про неприємне, а саме про побічні ефекти. Згідно розповсюдженої точки зору, багато жирів не є гут, бо холестерин і все таке інше. На практиці спостерігають якраз зворотній ефект – рівень "
хорошого холестерину" ЛПВП (high-density lipoprotein HLD) зростає, а рівень "поганого"ЛПНП (low-density lipoprotein LDL) знижується.

Можуть бути також шкідливі наслідки для нирок через особливості метаболізму білків. Серед цих побічних наслідків – підвищений кров"яний тиск, що регулюється нирками. Втім, коли говорять про тру-кетогенну дієту, то вважають, що кількість дієтарних білків не змінюється. Тим не менше, утворення каміння в нирках трапляється статистично частіше (при тривалому використанні дієти).

Є також спостереження, що кетогенна дієта може спричиняти зниження мінералізації кісток. "Кістковий " ефект досліджували короткочасно на щурах 4 тижні і довгостроково15 місяців на дітях, які отримували кетогенну дієту в якості терапії епілепсії. З щурами все туманно, бо у них вже не раз спостерігались суттєві відмінності в кетогенному метаболізмі в порівнянні з людиною. З дітьми також не зовсім ясно, чому саме спостерігався такий ефект. Але тримаємо в голові, що тривале практикування кетогенної дієти може призводити до демінералізації кісток.

І нарешті, існує цілий ряд генетичних захворювань, коли кетогенна дієта протипоказана зовсім. Наприклад, коли є мутації в генах, які забезпечують метаболізм жирних кислот. Тоді організм починає "доставати" енергію з білків і це все закінчується комою і смертю.

Підведемо риску під кетогенними дієтами. Це ефективна лікувальна дієта, яка використовується не тільки для лікування епілепсії, але і для тяжких форм ожиріння. Але повинна проводитись після консультації з лікарем (навіть не дієтологом, а терапевтом) і під його постійним наглядом. Треба зауважити, що на дієтарному горизонті з"явився лайт варіант кетогенної дієти, а саме
Spanish Ketogenic Mediterranean Diet. Там пропонують замінити тваринні жири на оливкову олію. Але мене вони не переконали.

В цьому місці варто зауважити один важливий момент. Не може бути універсальної дієти, яка буде 100% працювати у всіх. Ми завжди будемо спостерігати варіації ефективності в спектрі від "працює прекрасно без побічних ефектів" до "смертельно небезпечно". Дієти, запропоновані для загального вжитку, будуть дотримуватись середньої температури по палаті, аби мінімізувати негативний побічний ефект, хоч разом з тим зменшити і абсолютний. Ключ до успіху лежить не тільки в їжі, але і в наших генах. Як я вище сказала, є певні вроджені дефекти метаболізму, які окремо потребують спеціальної корекції дієти.

Тепер від найекстремальнішого варіанту переходим до найпомірнішого. Нещодавно опубліковані результати великого панєвропейського дослідження, яке пропонує дієту, що була б ефективна для 67% популяції, якщо гени не брешуть.

Проект називався
Diet, Obesity and Genes (DioGenes), в ньому було задіяні науковці з 29 країн і основні виробники їжі. Загальна ідея полягає в тому, що ж запропонувати товстому європейському населенню таке, щоб воно їло, але при цьому не жиріло. Досліджувались 923 сім"ї з 8 країн, де всі її члени страждали на ожиріння. Спочатку дорослим запропонували 8ти тижневий курс низькокалорійної дієти з метою швидко скинути вагу, а потім тих, кому це вдалось, розділили на групи, включаючи дітей, і кожній групі запропонували варіанти харчування. З піддослідними ним проводили регулярний інструктаж, зробили під них спеціальні дослідні супермаркети і дивились за їхньою споживацькою поведінкою – на що вони звертають увагу при покупках. Спостерігали за цими групами протягом двох років, фіксуючи параметри: вагу, кількість жиру, фактори ризику діабету 2 та серцево-судинних захворювань, зміни апетиту, фізичну активність, експресію генів, генетичні профілі, білкові маркери крові, настрій і т.д.

Отже,
групи харчування

Група 1. Низький жир/ Низький протеїн/ низькоглікемічні вуглеводи.

Група 2 Низький жир/ Низький протеїн/ високоглікемічні вуглеводи.

Група 3. Низький жир/ Високий протеїн/ низькоглікемічні вуглеводи.

Група 4. Низький жир/ Високий протеїн/ високоглікемічні вуглеводи.

Група 5. Контроль. Низький жир і харчування згідно загальноприйнятим рекомендаціям в країні, жодних інструкцій щодо глікемічності.

В результаті виграла група 3, що споживала низький жир/ високий протеїн/ низькоглікемічні вуглеводи. Якщо придивитись, то це варіант низьковуглеводної дієти, бо деяка кількість калорій, що поступала з вуглеводами замінилась на калорії з білків. Ця дієта насправді не дуже сприяє зниженню ваги, але має прекрасний потенціал для запобігання йо-йо ефекту і тривалого утримання ваги (червоний пунктир внизу).

Можливо з часом буде рекомендована для загального вжитку. Натомість поки що
точаться дискусії щодо дуже тривалого ефекту і дослідження можливих побічних ефектів, хоч основний порадник вже на
прилавках книжкових крамниць.

Ось тут приклад щоденного раціону такого харчування.

Висновки: якщо хтось вирішив поекспериментувати з кето генною дієтою, повинен порадитись з лікарем. Ті, хто вирішив збільшити в раціоні білки, повинен порадитись зі своїми нирками. В будь-якому випадку скинути вагу це невелика проблема. Набагато важче її втримати і це означає зміна харчових звичок на все життя.

Тепер щодо мого власного досвіду. Я робила щось на кшалт помірної низьковуглеводної і помірно білкової дієти, звертаючи особливу увагу на різноманітність і кількість овочів і достатню кількість води. Плюс спорт.________________________________________
________________________________________
__________

Я как раз завершила гигантские раскопки в геноме кукурузы, теперь могу спуститься с небес на землю. Поговорим о низкоуглеводной диете. Краткий интернет серфинг показал, что есть два полярных мнения. Первая – это панацея, вторая – это зло. Истина, как всегда, посередине.

Прежде чем что-то утверждать о такой диете, я попробовала сама одну из ее разновидностей. Из всех моих попыток это был пожалуй самый легкий и самый простой путь сбросить лишний вес. Результат: минус 10 кило за два месяца без чувства голода и каких-либо побочных эффектов.

Но, прежде чем советовать что-то кому-то, разберемся немного в этих диетах, потому что есть низкоуглеводные диеты и низкоуглеводные диеты.Еще десять лет тому назад обзоры медицинской литературы ставили под сомнение эффективность этой диеты по сравнению с низкожировой. За последние десять лет количество статей в пабмеде на эту тему взорвалась, но и там наблюдается "разброд и шатания". Те, кому нравится такая диета, могут найти научное
подтверждение ее эффективности. Противники могут почерпнуть такие же убедительные
аргументы против. В официальных рекомендациях диетических ассоциаций прочно утвердилась низкожировая и калорийно рестриктивная концепция, а по низкоуглеводной окончательного консенсуса еще нет, но такое впечатление, что
вот-вот будет. Потому что это работает, но, как всегда – не хватает long-term studies и конкретных рекомендаций.

Итак, мы употребляем три основных группы органических питательных веществ: белки, жиры и углеводы. Низкоуглеводные диеты предусматривают уменьшение количества именно углеводов: олиго и полисахаридов. Далее диеты различаются в количестве белков, жиров и также варьируют в том, что считать низкими углеводами.

Самый экстремальный вариант: очень низкое содержание углеводов, неизмененное содержание белков и много жиров.

Такая диета еще называется
кетогенная и используется как терапевтическая мера для уменьшения припадков детской эпилепсии, лечении синдрома Ретта и др. Один из вариантов этой диеты, рекламируемая для общего употребления – диета Аткинса.

Возможный механизм действия диеты заключается в следующем: уже через несколько дней уменьшения диетарних углеводов, резервы глюкозы в организме исчерпываются и их не хватает для продукции оксалоацетата, который необходим для поддержания нормального окисления жиров в цикле Кребса в митохондриях. Грубо говоря – не хватает составляющих для эффективной работы мотора.

С другой стороны, глюкозы не хватает также для мозга – а она является основным "топливом" для его работы. Мозг не может использовать энергию жиров для работы, так жирные кислоты не преодолевают гематоэнцефалический барьер. То есть уже через несколько дней мозг начинает вопить, что ему надо альтернативный источник энергии.

Поскольку у нас цикл Кребса пробуксовывает, то в крови накапливается
ацетил-КоА (главное топливо для этого цикла, образуется преимущественно из жиров), который направляется в печень и там идет в особый метаболический путь, который называется цикл Линена, где превращается до ацетоуксусной кислоты, которая, в свою очередь, метаболизируется до β-гидроксимасляной кислоты и ацетона. Итак кетоновыми телами называют три вещи: ацетоуксусная кислоту и то, что из нее образуется: β-гидроксимасляную кислоту и ацетон. Этот процесс называется кетогенез.

Ацетон выдыхается, вызывая характерный запах изо рта, а кетоновые тела используются мозгом как источник энергии, превращаясь там назад в ацетил-КоА и "сжигаясь" в митохондриях. Одновременно организм мобилизует жиры для дальнейшего извлечения энергии и направляет их в топку, причем побочный продукт мобилизации жиров – глицерин, идет на синтез глюкозы, которая также надо для того же цикла Кребса, как мы уже выше разобрались. Для этого же синтеза глюкозы идут и белки, то есть некоторые аминокислоты.

Что мы знаем об этой диете. Она действительно снижает вес, не вызывая чувство голода. Но насколько эффективно? Предложенный критерий эффективности – снижение 10% веса и удержание его в течение года. С этой точки зрения, кетогенная диета быстро способствует потере 10%, но йо-йо эффект неизбежен. Поэтому рекомендуют длительные перерывы между кетогенная диетами с соблюдением средиземноморской.

Теперь о неприятном, а именно о побочных эффектах. Согласно распространенной точки зрения, много жиров не есть гут, потому холестерин и все такое. На практике наблюдают раз обратный эффект – уровень "
хорошего холестерина" ЛПВП (high-density lipoprotein HLD) растет, а уровень "плохого" ЛПНП (low-density lipoprotein LDL) снижается.

Могут быть также вредные последствия для почек из-за особенностей метаболизма белков. Среди этих побочных последствий – повышенное кровяное давление, которое регулируется почками. Впрочем, когда говорят о тру-кетогенной диете, то считают, что количество диетарних белков не меняется. Тем не менее, образование камней в почках случается статистически чаще (при длительном использовании диеты).

Есть также наблюдения, что кетогенная диета может вызвать снижение минерализации костей. "Костный" эффект исследовали кратковременно на крысах 4 недели и длительно 15 месяцев на детях, получавших кетогенную диету в качестве терапии эпилепсии. С крысами все туманно, потому что у них уже не раз наблюдались существенные различия в кетогенном метаболизме по сравнению с человеком. С детьми тоже не совсем ясно, почему именно наблюдался такой эффект. Но держим в голове, что длительное практикования кетогенной диеты может привести к деминерализации костей.

И наконец, существует целый ряд генетических заболеваний, когда кетогенная диета противопоказана совсем. Например, когда есть мутации в генах, которые обеспечивают метаболизм жирных кислот. Тогда организм начинает «доставать» энергию из белков и это все заканчивается комой и смертью.

Подведем черту под кетогенной диетами. Это эффективная лечебная диета, которая используется не только для лечения эпилепсии, но и для тяжелых форм ожирения. Но должна проводиться после консультации с врачом (даже не диетологом, а терапевтом) и под его постоянным наблюдением. Надо заметить, что на диетарном горизонте появился лайт вариант кетогенной диеты, а именно
Spanish Ketogenic Mediterranean Diet. Там предлагают заменить животные жиры на оливковое масло. Но меня они не убедили.

В этом месте стоит заметить один важный момент. Не может быть универсальной диеты, которая будет 100% работать у всех. Мы всегда будем наблюдать вариации эффективности в диапазоне от "работает прекрасно без побочных эффектов" до "смертельно опасно". Диеты, предложенные для общего употребления, будут придерживаться средней температуры по палате, чтобы минимизировать негативный побочный эффект, хотя вместе с тем уменьшить и абсолютный. Ключ к успеху лежит не только в еде, но и в наших генах. Как я выше сказала, есть определенные врожденные дефекты метаболизма, которые отдельно требуют специальной коррекции диеты.

Теперь от экстремального варианта переходим к умеренному, проскакивая весь набор промежуточных вроде Дюкана. Недавно опубликованы результаты большого паневропейского исследования, которое предлагает диету, которая была бы эффективна для 67% популяции, если гены не врут.

Проект назывался
Diet, Obesity and Genes (DioGenes), в нем было задействованы ученые из 29 стран и основные производители еды. Общая идея заключается в том, что же предложить ожиревшему европейскому населению такое, чтобы оно ело, но при этом не жирело. Исследовались 923 семьи из 8 стран, где все ее члены страдали ожирением. Сначала взрослым предложили 8ты недельный курс низкокалорийной диеты с целью быстро сбросить вес, а потом тех, кому это удалось, разделили на группы, включая детей, и каждой группе предложили варианты питания. С испытуемыми проводили регулярный инструктаж, сделали под них специальные исследовательские супермаркеты и смотрели за их потребительским поведением – на что они обращают внимание при покупках. Наблюдали за этими группами в течение двух лет, фиксируя параметры: вес, количество жира, факторы риска диабета 2 и сердечно-сосудистых заболеваний, изменения аппетита, физическую активность, экспрессию генов, генетические профили, белковые маркеры крови, настроение и т.д.

Итак,
группы питания

Группа 1. Низкий жир / Низкий протеин / низкогликемичные углеводы.

Группа 2 Низкий жир / Низкий протеин / высокогликемичные углеводы.

Группа 3. Низкий жир / Высокий протеин / низкогликемичные углеводы.

Группа 4. Низкий жир / Высокий протеин / высокогликемичные углеводы

Группа 5. Контроль. Низкий жир и питание согласно общепринятым рекомендациям в стране, никаких инструкций по гликемичности.

В результате выиграла группа 3, которая потребляла низкий жир / высокий протеин / низкогликемичные углеводы. Если присмотреться, то это вариант низкоуглеводной диеты, потому что некоторое количество калорий, которые обычно поступают с углеводами заменилась на калории из белков. Эта диета на самом деле не очень способствует снижению веса, но имеет прекрасный потенциал для предотвращения йо-йо эффекта и длительного удержания веса (красный пунктир внизу).

Возможно со временем будет рекомендована для общего потребления. Пока же
идут дискуссии об очень длительном эффекте и исследовании возможных побочных эффектов, хотя основной советчик уже
на прилавках книжных магазинов.

Вот здесь пример ежедневного рациона такого питания.

Выводы: если кто-то решил поэкспериментировать с кетогенной диетой, должен посоветоваться с врачом. Те, кто решил увеличить в рационе белки, должен посоветоваться со своими почками. В любом случае сбросить вес это небольшая проблема. Гораздо труднее удержать и это означает изменение пищевых привычек на всю жизнь.

Теперь о моем собственном опыте. Я делала то вроде умеренной низкоуглеводной и умеренно белковой диеты, обращая особое внимание на разнообразие и количество овощей и достаточное количество воды. Плюс спорт.